साहित्य

भौतिकवादी बुद्ध

थोरै अपवादलाई छाड्ने हो भने हामीकहाँ यात्रा साहित्य कंगाल छ । ती कट्मिरा भावना र अज्ञानका पुलिन्दा बनेका छन् ।

भौतिकवादी बुद्ध
५ कार्तिक २०७६ मंगलबार
काठमाडौं