ट्याग 'संघीय संसद्'
प्रत्यायोजित अधिकारको पुनः प्रत्यायोजन, कानुनसँग साइनो नै नगाँस्ने दस्तावेज
पुरा पढ्नुहोस्