ट्याग 'स्थानीय तह'
अधिकार प्रदेश–स्थानीय तहलाई दिइसक्दा पनि संघकै समानान्तर कार्यालय
पुरा पढ्नुहोस्
स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटनपटन संघीय सरकारबाट हुने भए पनि नटिक्ने, नटिकाउने समस्या
पुरा पढ्नुहोस्