सौरभ

सौरभका लेखहरु
मिसन– नेपाल र नेपाली

धेरै किताब पढ्नु विद्वान् हुनु होइन । असली विद्वानले त आफूलाई भयंकर अज्ञानी देख्छ ।

LOAD MORE