ट्याग 'जानकी मन्दिर'
जानकी मन्दिरको मौलिकता ख्याल नराखी जथाभावी संरचना
पुरा पढ्नुहोस्