ट्याग '०७२ को भूकम्प'
जोखिमयुक्त बस्तीलाई एकीकृत गर्ने योजना तर ठोस कार्यक्रम अभाव
पुरा पढ्नुहोस्