देवेन्द्र उप्रेती

देवेन्द्र उप्रेती मार्टिन चौतारीका अनुसन्धाता हुन् ।

देवेन्द्र उप्रेतीका लेखहरु
बहसमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको प्रस्तावित ऐनमा 'सञ्चालक समिति' लाई आवश्यक दिशा निर्देशन गर्न 'परिषद्' को जुन कल्पना गरिएको छ, यसले प्रतिष्ठानको 'स्वायत्तता' लाई कमजोर बनाएको छ।

LOAD MORE