विचार

बहसमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको प्रस्तावित ऐनमा 'सञ्चालक समिति' लाई आवश्यक दिशा निर्देशन गर्न 'परिषद्' को जुन कल्पना गरिएको छ, यसले प्रतिष्ठानको 'स्वायत्तता' लाई कमजोर बनाएको छ।

बहसमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको कार्यालय ।  prinepal.org
१५ जेष्ठ २०७७ बिहीबार