साहित्य

[निबन्ध] शुभलाभ

हाम्रो मिलन अन्त्यमा हुन्छ अथवा अनन्तमा ? देह हो भने अन्त्यमा हुन्छ, घाटमा ? आत्मा हो भने अनन्तमा हुन्छ, आघातमा ?

[निबन्ध] शुभलाभ
१७ आश्विन २०७५ बुधबार
काठमाडौं