अचानक

‘घरघरमा उद्यमी जन्माउँछौँ’

सीप भएका सबैले बराबर अवसर पाइरहेका हुँदैनन् । तर, हामीले समान अवसर दिन्छौँ । हामी घरघरमा उद्यमी जन्माउन चाहन्छौँ ।

‘घरघरमा उद्यमी जन्माउँछौँ’
संग्रहसेयर
२१ चैत्र २०७४ बुधबार
काठमाडौं