समसामयिक

अपराध अनुसन्धानका प्रमाण नै जोगाउन नसक्ने अवस्थामा प्रहरी

सेवा विशिष्टीकरण नगर्दा प्रहरी संगठन अपराध अनुसन्धानका आधारभूत प्रमाण नै जोगाउन नसक्ने अवस्थामा

अपराध अनुसन्धानका प्रमाण नै जोगाउन नसक्ने अवस्थामा प्रहरी
१८ भाद्र २०७६ बुधबार
काठमाडौं