परिहास

गुट चिन्ने उपाय

प्रयास गर्नुस् । यसबाट मान्छेको पार्टी मात्र होइन, गुटसमेत पत्ता लागेन भने मलाई भन्नुस् ।

गुट चिन्ने उपाय
४ माघ २०७५ शुक्रबार
काठमाडौं