परिहास

खुसी राजावादी

गणतन्त्रमा पनि राजावादीहरु खुसी हुनु राम्रो संकेत होइन । 

खुसी राजावादी
६ माघ २०७६ सोमबार
काठमाडौं