साहित्य

[अनुभूति] ठकवक तान्त्रिक र सेपिन्स सपना

यौन सुखमा लिप्त ए पुरुष ! तँलाई आश्चर्य भएको छैन कि यो के भइरहेको छ ? यो जुन आनन्द यहाँ भइरहेको छ, त्यो आनन्द खासमा कसलाई भइरहेको छ ?

[अनुभूति] ठकवक तान्त्रिक र सेपिन्स सपना
१२ माघ २०७३ बुधबार
काठमाडौं