अन्य

ब्ल्याक ब्युटी

ब्ल्याक स्कट, ब्ल्याक लेदर ज्याकेट, ब्ल्याक गगल्स र ब्ल्याक सुजमा पूर्वमिस नेपाल एवं नायिका मलिना जोशी बबाल देखिएकी छन् ।

ब्ल्याक ब्युटी
संग्रहसेयर
१५ माघ २०७६ बुधबार
काठमाडौं