समाचार निर्माताहरू - २०७२

समाचार निर्माताहरू-२०७२ --- भूकम्पका विम्ब

प्रलयको त्यो सिलसिलामा भक्तपुर मूलढोकाका ६ महिने बालक सोनिस अवाल भने भूकम्पमा घर भत्केर २२ घन्टा पुरिँदा पनि बाँचे ।

समाचार निर्माताहरू-२०७२ --- भूकम्पका विम्ब
संग्रहसेयर
५ वैशाख २०७३ आइतबार
काठमाडौं