समाचार निर्माताहरू - २०७२

समाचार निर्माताहरू - २०७२ --- अब्बल अनुसन्धानकर्मी

खनाल संगठित अपराधविरुद्ध नयाँ आयामबाट अनुसन्धान र कारबाही चलाएर उदाहरणीय प्रहरी अधिकारी साबित भए ।

समाचार निर्माताहरू - २०७२ --- अब्बल अनुसन्धानकर्मी
संग्रहसेयर
५ वैशाख २०७३ आइतबार
काठमाडौं