समाचार निर्माताहरू - २०७२

समाचार निर्माताहरू - २०७२ --- कनिष्ठ कार्यकारी

तीनमहिने कार्ययोजना अनुसार काम गर्न नसकेको र सरकारी निकायसँग आवश्यक समन्वय गर्न नसकेको भन्दै ज्ञवाली लगातार आलोचित भइरहेका छन् ।

समाचार निर्माताहरू - २०७२ --- कनिष्ठ कार्यकारी
संग्रहसेयर
६ वैशाख २०७३ सोमबार
काठमाडौं