समाचार निर्माताहरू - २०७२

समाचार निर्माताहरू - २०७२ --- दागी कमान्डर

नकिनेको सामानको नक्कली बिल भर्पाई बनाएको, ती सामान मातहतका विभिन्न युनिटमा पठाएको यातायात खर्चसमेत आफैँले लिएको अभियोग बेहोरे ।

समाचार निर्माताहरू - २०७२ --- दागी कमान्डर
संग्रहसेयर
६ वैशाख २०७३ सोमबार
काठमाडौं