व्यंग्य

कमरेड जाने कार्यक्रममा जुत्ता निषेध गरौँ !

अब आइन्दा कमरेड जुन कार्यक्रममा जान्छन्, त्यो कार्यक्रममा जुत्ता निषेध गर्नुपर्छ ।

कमरेड जाने कार्यक्रममा जुत्ता निषेध गरौँ !
२५ फाल्गुन २०७६ आइतबार