कला

चित्रमा भविष्यको चिन्ता

सहरीकरण, प्रदूषण, वन विनाशलगायतका वातावरणीय विषयलाई केन्द्रमा राख्दै नयाँ ढंगले सोच्न बाध्य भइन्छ प्रदर्शनी नियाल्दा ।

चित्रमा भविष्यको चिन्ता
संग्रहसेयर
१३ माघ २०७५ आइतबार
काठमाडौं