कला

हरित परी

भनिन्छ, पहिरन सही छ भने केही बोलिरहनु पर्दैन ।

हरित परी
संग्रहसेयर
२ जेष्ठ २०७६ बिहीबार
काठमाडौं