समसामयिक

नक्कली पीडितको जगजगी

सरकारी राहत र आर्थिक सहायता वितरणमा भन्दा को नक्कली र को सक्कली घरधनी हुन् भन्ने छुट् याउनमै समय खर्चिरहेका छन्, दोलखा, बोच गाविसका सचिव रामु पौडेल ।

नक्कली पीडितको जगजगी
३१ जेष्ठ २०७२ आइतबार