समसामयिक

हेलो सरकार, प्रधानमन्त्रीलाई कस्तो छ ?

६८ वर्षका ओली आफैँ ले धपेडीपूर्ण जीवनशै ली अपनाएका छन् । चुनावदे खिको ओलीको तीव्र दौडधूप प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि रोकिएको छैन ।

हेलो सरकार, प्रधानमन्त्रीलाई कस्तो छ ?
१८ कार्तिक २०७५ आइतबार
काठमाडौं