स्वास्थ्य

पत्रु र स्वस्थकर खानाको बहस

दाल, भात पनि पत्रु खाना हुन सक्छ भनेर कोही व्यक्तिले गलत भनेका छन् । तर दाल, भात पत्रु होइन, चाउचाउ र कुरमुरे पत्रु हुन् भन्ने कुरा सत्य हो ।

पत्रु र स्वस्थकर खानाको बहस
११ पुस २०७६ शुक्रबार
काठमाडौं