इतिहास

बन्दी बीपीसँग वीरेन्द्रको वार्ता

राजा वीरेन्द्रले कुतूहलपूर्वक सोधे, “होइन ए डाक्टर, आधुनिक साधन नै नभईकन तिमी बीपीलाई यति कडा रोग छ भनी लेख्छौ ? यही एउटा स्टेथेस्कोपको भरमा यति कडा रोग छ भनेर कसरी थाहा पायौ हँ ?”

बन्दी बीपीसँग वीरेन्द्रको वार्ता
७ मंसिर २०७५ शुक्रबार
काठमाडौं