साहित्य

पुरुषप्रधान परिभाषा

संसार बदल्नुुअघि पुरुष एकाधिकार बुझ्नु आवश्यक छ । संसारलाई जित्नुभन्दा  बचाउनु आजको परम प्राथमिकता हो ।

पुरुषप्रधान परिभाषा
१४ माघ २०७६ मंगलबार
काठमाडौं