विचार

भ्रान्तिका ४० वर्ष

सञ्चित पुँजीको वृद्धिदर श्रमबाट हुने आम्दानी वृद्धिदरभन्दा बढी भएको छ । र, वृद्धि भएको पुँजी बिल गेट्स, मार्क जुगरवर्गजस्ता पछिल्लो क्रममा धनी हुन पुगेकाको हातमा सञ्चित हुन पुगेको छ ।

 भ्रान्तिका ४० वर्ष
२७ आश्विन २०७६ सोमबार
काठमाडौं