व्यंग्य

वाइनाभिषेक

पवित्र वाइनद्वारा भर्खरै सरकार अभिषिक्त भएको छ, जेससकी एक मात्र छोरीबाट हाम्रा नेताहरु ‘ब्लेस्ड’ भएका छन् ।

वाइनाभिषेक
२५ मंसिर २०७५ मंगलबार
काठमाडौं