व्यंग्य

जनताको सेवामा

जनताले तिरेको करबाट जनताकै लागि जनताकै प्रतिनिधिले खाए । यसमा कसैलाई किन ज्वरो आउनू !

जनताको सेवामा
५ आश्विन २०७६ आइतबार
काठमाडौं