कला

'एयरलिफ्ट'मा खाडी युद्धको एक पाटो

फिल्ममा हिरोइक भूमिकाबिनै पनि अक्षय कुमारले आफूलाई हिरोका रूपमा प्रमाणित गरेका छन् ।

'एयरलिफ्ट'मा खाडी युद्धको एक पाटो
१९ माघ २०७२ मंगलबार
काठमाडौं