अर्थतन्त्र

कर्जामा सुस्ती

उच्च कर्जा विस्तारको लक्ष्य लिए पनि प्राप्तिमा आशंका 

कर्जामा सुस्ती
१४ माघ २०७६ मंगलबार
काठमाडौं