विचार

[टिस्टुङ देउराली] विभाजक संघीयताको विसर्जन

एक दशकभन्दा बढी समयदेखि जुन तरिका र पात्रमार्फत यो मुद्दा उठेको थियो, तिनैमार्फत अब यसको बैठान हुँदै छ ।

[टिस्टुङ देउराली] विभाजक संघीयताको विसर्जन
५ पुस २०७३ मंगलबार
काठमाडौं