विचार

[टिस्टुङ देउराली] नाभि हराएको कस्तूरी

बाहिरियाले आक्रमण गरेर स्थानीयलाई पराधीन बनाउाछ, त्यसपछि आक्रमणकारी शोषक हुन्छ भने स्थानीयचाहिा दास । यसलाई उपनिवेशीकरण भन्दा पनि हुन्छ ।

[टिस्टुङ देउराली] नाभि हराएको कस्तूरी
३ माघ २०७३ सोमबार
काठमाडौं