विचार

हिन्दुवादी कट्टरताको विपक्षमा

राज्य आफैँमा कुनै पनि धर्मको पक्षपाती भएमा अरू धर्मका जनतालाई अपनत्वको भाव कसरी देखाउन सक्छ ?

हिन्दुवादी कट्टरताको विपक्षमा
२० चैत्र २०७३ आइतबार
काठमाडौं