विचार

साँच्चै, दलालहरूको देश हो ?

के हामी बजारमा सुनिएजस्तै विदेशीको एजेन्ट नै भइसकेका हौँ त ?

साँच्चै, दलालहरूको देश हो ?
१७ वैशाख २०७४ आइतबार
काठमाडौं