विचार

[टिस्टुङ देउराली] अन्तरिक्षबाट नेपाली भूगोल

अहिले नेपाल र वरपरको भूगोल सधैँभन्दा महत्त्वपूर्ण बन्दैछ । यस्तो समयमा नेपालको भौगोलिक चित्र र त्यसको प्रभावको बुझाइ झनै सान्दर्भिक बनेको छ ।

[टिस्टुङ देउराली] अन्तरिक्षबाट नेपाली भूगोल
९ आश्विन २०७४ सोमबार
काठमाडौं