विचार

[सम्पादकीय] औषधोपचार सुधारको प्रेस्क्रिप्सन

औषधोपचारका कारण नागरिक झन् गरिब हुँदै गइरहेको सरकारी तथ्यांक बोल्छ । स्वास्थ्य अर्थशास्त्रीका अनुसार जनताको खर्च बढ्दै जानु गरिबी बढ्दै गएको प्रमाण हो ।

[सम्पादकीय] औषधोपचार सुधारको प्रेस्क्रिप्सन
५ चैत्र २०७५ मंगलबार
काठमाडौं