विचार

मीन एक : भाम अनेक

यतिका मीन भामहरु कताबाट उत्पत्ति भए ? एउटै मान्छे पटक–पटक कसरी मर्छ ? एउटै मान्छेले विभिन्न घटनास्थलमा एकै समय कसरी यतिका वितण्डा मच्चाउन सक्छ ? खोजीको विषय भएको छ ।

मीन एक : भाम अनेक
१९ भाद्र २०७६ बिहीबार
काठमाडौं