विचार

संघीयताको प्रभाव नाप्ने जनगणना

आगामी जनगणनाले देखाउनेछ, मानिस संघीयतासँगै गाउँमै रम्दै छन् कि सहर पस्ने पुरानो प्रवृत्ति यथावतै छ ।

संघीयताको प्रभाव नाप्ने जनगणना
३ पुस २०७६ बिहीबार
काठमाडौं