विचार

अब प्रदेशमै बहुशास्त्रीय अनुसन्धान

प्रादेशिक संयन्त्रबाट अनुसन्धान केन्द्र थालनी गर्ने कार्यले ठोस र सार्थक गति पाउन अब केही महिना मात्र लाग्न सक्नेछ ।

अब प्रदेशमै बहुशास्त्रीय अनुसन्धान
१४ पुस २०७६ सोमबार
काठमाडौं