विचार

बहिरा समुदायमा सूचनाको पहुँच

कोरोनारूपी महामारीको कारणले गर्दा बहिरा समुदाय पनि समाजका अन्य नागरिकसरह हुन् भन्ने चेतना मानिसहरूमा पलाएको देखिन्छ ।

बहिरा समुदायमा सूचनाको पहुँच
प्रतीकात्मक तस्बिर ।  स्टरस्टक
८ वैशाख २०७७ सोमबार