विचार

कि अधिमूल्यन, कि अवमूल्यन

एक–दुइटा पंक्तिलाई लिएर झुर भन्नु अनि उसै गरी एक–दुइटा पंक्तिलाई लिएर सुपर भन्नु उही प्रवृत्ति हो ।

कि अधिमूल्यन, कि अवमूल्यन
१० श्रावण २०७४ मंगलबार
काठमाडौं