विचार

अभिभावकविहीन देश

प्रधानमन्त्रीलाई आरामको जरुरत हुन सक्छ तर राज्यलाई टुहुरोजस्तो बनाउन हुँदैन ।

अभिभावकविहीन देश
केदारभक्त माथेमा नेपाल फाइल
२४ चैत्र २०७६ सोमबार