विचार

समाजवादको बहसले खोजेको स्पष्टता (समाजवाद बहस-५)

कतिपयले पुँजीवादलाई निजी सम्पत्तिमा आधारित आर्थिक व्यवस्थाको रुपमा बुझ्छन् । यो परिभाषा अपूरो र कमजोर छ ।

समाजवादको बहसले खोजेको स्पष्टता (समाजवाद बहस-५)
२१ फाल्गुन २०७६ बुधबार